Algemene voorwaarden

Voorwaarden& Voorwaarden voor verkoop

 
   
 1. definitie en Interpretatie
 2.  
    
  1. In deze Voorwaarden:
  2.  
   
 

“Koper”: de individuele onderneming of organisatie van wie Bestellen voor de goederen is aanvaard door de Verkoper

 

“Goederen” de goederen (inclusief aflevering van de goederen of onderdelen daarvan) waarbij verkoper te leveren in overeenstemming met deze condities.

 

“VERKOPER” wordt verstaan ​​het bedrijf: Systems Design Ltd t / a equiptowork.com

 

“Omstandigheden” dat de algemene voorwaarden van verkoop reeks uit in deze document en (tenzij de context anders- vereist) omvat alle bijzondere voorwaarden schriftelijk overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper

 

“Contract”: het contract voor de aankoop en verkoop van de Goederen

 

“Schrijven” omvat telex, kabel, facsimile

 

transmissie en vergelijkbare communicatiemiddelen.

 

“Leverancier”: een fabrikant of

 

geautoriseerd individu met een van de in de Catalogus geleverde Zaken, en wie de eigenaar of gemachtigd is om de Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken in de Goederen.

 

“Intellectuele eigendomsrechten”

 

middelen auteursrechten, brieven, patenten, know how, uitvindingen, gebruiksmodellen, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, handelsmerken en dienstmerken, handelsnamen, logo's, octrooiaanvragen, rechten

 

in de aard van de auteursrechten en alle andere soortgelijke rechten die voortvloeien uit de materialen en producten.

 

“Catalog” betekent deze publicatie “OPDRACHT” elke bestelling bij de

 

De verkoper van de koper.

 
   
    
  1.  1.2.Elke verwijzing in deze Voorwaarden op enige bepaling in een wet worden beschouwd als een verwijzing naar dat voorziening net zo gewijzigd, nagespeeld of verlengd aan de Betrokken tijd.
  2.  
  3.  1.3.De rubrieken in deze Voorwaarden zijn voor het gemak enkel en alleen en zal niet aantasten hun interpretatie.
  4.  
   
 
   
 1. Basis van de Verkoop
 2.  
 
   
 1.  2.1.De verkoper zal verkopen en zal de Koper de Goederen in overeenstemming met de beschrijving kopen en prijzen reeks uit in de Catalogus van de Verkoper of ieder geschreven bestellen van de Koper dat is aanvaard door de Verkoper, onderwerpen in een van beide geval naar deze Voorwaarden, welke zal regeren de contract de uitsluiting van ieder anders begrippen en voorwaarden waaronder deze beslissing wordt gemaakt of bedoelde naar worden gemaakt, door de Koper.
 2.  
 3.  2.2.werknemers of agenten van de verkoper zijn niet bevoegd om de afwijkingen van deze Voorwaarden of verklaringen met betrekking tot de goederen tenzij bevestigd door de Verkoper in Schrijven. bij het aangaan in de Contract de Koper erkent dat het doet niet vertrouwen op, en afziet ieder vordering wegens schendingvan,dergelijke verklaringen, die niet zo zijn bevestigd.
 4.  
 5.  2.3.Ieder advies of aanbeveling gegeven door de verkoper of haar werknemers of agenten naar de Koper of haar medewerkers of agenten net zo naar de opslag, toepassing of het gebruik van de Goederen die niet schriftelijk is bevestigd door de verkoper wordt gevolgd of opgevolgd geheel op de koper eigen risico, en bijgevolg de Verkoper zal niet worden aansprakelijk voor ieder zodanig advies of aanbeveling welke is niet zo bevestigd.
 6.  
 

2.5 Elke typografische, administratieve of andere fouten of omissies in de catalogus wordt onderworpen aan correctie zonder enige aansprakelijkheid van de zijde van de verkoper.

 
   
 1. bestellingen en bestek
 2.  
 
   
 1.  3.1.Geen enkele bestelling door de koper worden ingediend, worden geacht naar worden aanvaard door de Verkoper tenzij en tot bevestigd in schrift door de verkoper geautoriseerd vertegenwoordiger.
 2.  
 3.  3.2.De Koper zal worden verantwoordelijk naar de Verkoper voor het waarborgen van de juistheid van de voorwaarden van een Order (inclusief de eventuele specificatie) ingediend door de Koper, en voor geven de Verkoper ieder nodige informatie over de goederen binnen een voldoende tijd naar in staat stellen de Verkoper naar uitvoeren het contract overeenkomstig de voorwaarden.
 4.  
 5.  3.3.De hoeveelheid, kwaliteit en Beschrijving van en Een specificatie voor de Goederen zal worden die reeks uit in de catalogus van de Verkoper.
 6.  
 7.  3.4.De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen welke zijn verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke of EC vereisten of, waar de Goederen zijn naar worden geleverd naar de verkoper specificatie, welke do niet wezenlijk aantasten hun kwaliteit of prestatie.
 8.  
 9.  3.5.Alle illustraties maten gewichten en capaciteiten zijn benaderend enkel en alleen. Hoewel een aantal producten in de Catalogus zijn van standaard- het ontwerp van de verkoper reserves de rechts naar Integreer wijzigingen door te voeren.
 10.  
 11.  3.6.De Koper zal worden VERMOEDEN naar hebben aanvaard alle goederen op de levering van de goederen door de verkoper aan de adres gespecificeerd in de Bestellen.
 12.  
 
   
    
  1.  3.7.Geen titel, die door de verkoper heeft aanvaard mei worden geannuleerd door de Koper behalve met de overeenkomst schriftelijk van de Verkoper en onder de voorwaarden dat de Koper zal vrijwaren de Verkoper volledig tegen alle verlies (inclusief verlies van winst), kosten (inclusief de kosten van alle arbeid en materialen gebruikt) schade, kosten en uitgaven opgelopen Door verkoper als gevolg van annulering.
  2.  
   
 
   
 1. De prijs van de Goederen
 2.  
 
   
 1.  4.1.De prijs van de Goederen zal worden de prijs vermeld in de huidige catalogus van de verkoper op het tijdstip van aanvaarding van de Bestellen.
 2.  
 3.  4.2.De Verkoper reserves de rechts, door geven merk op naar de Koper, op ieder tijd voor levering, naar verhogen prijs van de Goederen naar reflecteren ieder toename in de kosten naar de Verkoper welke is ten gevolge naar ieder factor voorbij de controle van de Verkoper inclusief zonder beperking van de kosten geslaagd op van de fabrikant, ofieder verandering in levering data. De Koper vervolgens heeft de rechts naar Annuleer de Bestellen binnen 7 dagen van die mededeling.
 4.  
 
   
    
  1.  4.3.Behalve zoals alle prijzen in de opgegeven anders vermeld Catalogus zijn op een ex werken basis en do bevat niet VAT, verpakking of levering welke zal worden betaald in aanvulling.
  2.  
   
 
   
 1. Voorwaardenvan Betaling
 2.  
 
   
 1.  5.1.De Koper, als Akkoord in schrift door de Verkoper, zal Open een account met de Verkoper naar gebruik de verkoper rekening faciliteiten. Koper dient dit te openen account als de koper bank gegevens en de twee handel referenties voorzien door de Koper worden goedgekeurd door de Verkoper.
 2.  
 3.  5.2.Onderwerpen naar ieder speciaal begrippen Akkoord in Schrijven tussen de Koper en de Verkoper, de Verkoper factureert de Koper voor de prijs van de Goederen op of bij ieder tijd na levering van de Goederen en de koper zal betalen alle sommen ten gevolge onder de contract de Verkoper binnen 30 dagen van de datum van factuur van de verkoper.
 4.  
 5.  5.3.Als de Koper mislukt naar maken ieder betaling op het verschuldigde datum vervolgens, zonder vooroordeel naar ieder anders rechts of remedie beschikbaar naar de Verkoper, de Verkoper heeft het recht om:
 6.  
    
  1.  5.3.1.Annuleer de Contract of opschorten verdere levering aan de Koper;
  2.  
  3.  5.3.2.Laad de koper rente (zowel voor als na een vonnis) op het onbetaalde bedrag, tegen het tarief van 3 procent per jaar hoger dan de National Westminster Bank PLC basisrente van tijd naar tijd toekomende van dag naar dag, tot volledige betaling is gemaakt.
  4.  
   
 
   
 1. Levering
 2.  
 
   
 1.  6.1.Levering zullen worden gemaakt naar de adres gespecificeerd in de Orde.
 2.  
 3.  6.2.Ieder data geciteerd voor levering van de goederen worden benaderend enkel en alleen en de Verkoper zal niet zijn aansprakelijk voor ieder vertraging in levering van de Goederenongeacht de oorzaak. De leveringstermijn behoort niet van wezenlijk belang zijn.
 4.  
 
   
    
  1.  6.3.Waar de goederen worden geleverd te worden in gedeelten wordt elke levering een aparte vormen contract en mislukking door de Verkoper naar leveren elke een of meer van de termijnen in overeenstemmend met deze Voorwaarden of ieder vordering door de Koper ten aanzien van ieder een of meer termijnen zal geen recht de Koper naar traktatie de Contract net zo een geheel net zo verworpen.
  2.  
  3.  6.4.Als de Verkoper mislukt naar leveren de Goederen voor welke reden dan ook anders dan ieder oorzaak voorbij de Verkoper is redelijk controle of de koper fout, ende Verkoper is beperkt dus de Koper, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot het Contract prijs van de Goederen. 6.5 Kennisgeving van schade of onvolledige levering moet worden gemaakt in schrift naar de drager binnen 3 dagen van levering en naar de Verkoper onmiddellijk. Alle goederen moeten worden onderzocht bij ontvangst en ieder schade of tegenstrijdigheid dat is genoteerd op de vervoerder vel. De Verkoper zullen niet worden aansprakelijk voor enige vordering tenzij deze procedure is gevolgd.
  4.  
   
 
   
 1. risico en Eigendom
 2.  
 
   
 1.  7.1.Titel naar de Goederen zal niet voorbij lopen naar de koper tot de Koper heeft betaald de vol prijs ten gevolge onder de Contract in contant geld of ontruimd fondsen naar de verkoper en alle anders hoeveelheden voortreffelijk naar de Verkoper,maar, hoewel de titel niet voorbij is, de verkoper het recht om te vervolgen voor hun prijs zodra deze betaling verschuldigd is geworden.
 2.  
 
   
    
  1.  7.2.Tot het moment dat het onroerend goed in de Goederen passeert naar de Koper (en voorzien de Goederen zijn nog steeds bestaan ​​en zijn niet doorverkocht), de verkoper gerechtigd te allen tijde aan de Koper vereisen naar leveren omhoog de Goederen naar de Verkoper en, indien de Koper mislukt naar do zo terstond, naar invoeren op alle lokalen van de Koper of ieder derde feest waar de goederen zijn opgeslagen en terugnemen de Goederen.
  2.  
  3.  7.3.Indien koper neemt de goederen in andere uitrusting of producten ("de nieuwe Goederen”) voorzien dat de Goederen blijven een gemakkelijkidentificeerbaar en verwijderbaar deel van de nieuwe zaak de bepalingen van artikel 7.2 en 7.3 van toepassing.
  4.  
   
 
   
    
  1.  7.4.Risico in de Goederen zal voorbij lopen naar de Koper bij levering.
  2.  
  3.  7.5.De Koper zal niet worden recht hebben naar pand of in ieder manier in rekening brengen door manier van veiligheid voor iederschuld geven de goederen die overblijveneigendom van de Verkoper, maar als de Koper doet dus alles gelden onder meer omdat door de Koper naar de Verkoper zal(Zonder afbreuk te doen aan andere rechten of rechtsmiddelen van de Leverancier) onmiddellijk opeisbaar geworden.
  4.  
   
 
   
 1. intellectueel Eigendom
 2.  
 

De Verkoper doet niet eigen de intellectueel Eigendomsrechten in de Goederen. Niets in de Contract doet afbreuk aan of de overdracht eigendom van de Intellectuele Eigendom rechten in de Goederen naar de Verkoper of Koper.

 
   
 1. garanties en Aansprakelijkheid
 2.  
 
   
 1.  9.1.Met inachtneming van de voorwaarden uiteengezet onder de Verkoper warrants dat de Goederen zullen overeenkomen de specificatie in de catalogus op de levering en zullen worden gratis van gebrek in materiaal en vakmanschap voor een periode van 6 maanden van de datum van levering, welke is de eerste naar vervallen.
 2.  
 3.  9.2.De bovenstaande garantie is gegeven door de Verkoper inachtneming van het navolgende voorwaarden:
 4.  
    
  1.  9.2.1.het is gevestigd door de Verkoper dat een deel van de materiaal gebruikt in vervaardiging defect was;
  2.  
  3.  9.2.2.de Goederen hebben geweest teruggekeerd uitgevoerd aan de verkoper betaalde; en
  4.  
  5.  9.2.3.de Goederen hebben niet geweest onderworpen misbruik of misbruik van soort.
  6.  
  7.  9.2.4.de Verkoper zal worden onder Nee aansprakelijkheid ten aanzien van ieder defect voortvloeiende van eerlijk slijtage en scheur, opzettelijk schade, nalatigheid, abnormaalwerken voorwaarden, mislukking naar volgen de instructies van de verkoper (of mondeling of in schrijven), misbruik of wijziging of reparatie van de Goederen zonder goedkeuring van de Verkoper; en
  8.  
   
 
   
    
  1.  9.2.5.de Verkoper zal worden onder Nee aansprakelijkheid onder de bovenstaande garantie (of enige andere garantie, conditie of garantie) als de totaal prijs voor de goederen heeft niet geweest betaald door de ten gevolge datum voor betaling.
  2.  
   
 1.  9.3.Behoudens uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, en behalve waar de Goederen zijn verkocht aan een persoon die optreedt als consument (in de zin van de oneerlijk Contract Voorwaarden handelen 1977), alle garanties, voorwaarden of anders begrippen impliciete door de wet of gemeenschappelijk wet zijn uitgesloten naar de zover toegestaan ​​door wet.
 2.  
 3.  9.4.Ieder vordering door de koper welke is gebaseerde op gebreken in de kwaliteit of staat van de Goederen of hun mislukking naar overeenkomen met specificatie zal (hetzij of niet levering is geweigerd door de Koper) zijn op de hoogte gesteld naar de Verkoper krachtens naar clausule 6.5 of waar de defect of mislukking was niet schijnbaar opredelijk inspectie) binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek of storing. Indien de levering niet wordt geweigerd, en de Koper doet niet verwittigen de Verkoper derhalve de Koper zal niet worden recht hebben naar afwijzen de goederen en de Verkoper zal hebben Nee aansprakelijkheid voor zodanig defect of mislukking, en de Koper zal worden gebonden naar betalende prijs net zo als de Goederen had geweest geleverd in overeenkomst met de Contract.
 4.  
 
   
    
  1.  9.5.Waar ieder Geldig vordering in respecteren van ieder van de goederen welke is gebaseerde op ieder defect in de kwaliteit of staat van de Goederen of hun mislukking naar meet-specificatie is op de hoogte gesteld naar de Verkoper in overeenstemming met deze Voorwaarden, zal de verkoper het recht om vervangen de Goederen (of de een deel in vraag)gratis of, naar goeddunken van de verkoper, terugbetaling aan de koper de prijs van de Goederen (of een evenredig deel van de prijs), maar de verkoper zal geen verdere aansprakelijkheid jegens de koper.
  2.  
   
 
   
    
  1.  9.6.Behalve in respecteren van dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper, zal de verkoper niet worden aansprakelijk naar de Koper door reden van iedervertegenwoordiging, of ieder impliciete garantie, voorwaarden of andere bepalingen, of enige verplichting van het gemeen recht, of onder de uitdrukken begrippen van de Contract, voor verlies van verwachte winst, schade aan de reputatie van de koper of de goodwill, verlies van verwachte toekomstige zaken, schade, kosten of uitgaven ten laste van de Koper naar ieder derde feest of ieder anders indirecte of gevolgschade verlies ( en of veroorzaakt door de nalatigheid van de Verkoper, haar werknemers of agenten of anders) welke ontstaan uit van of in verbinding met de levering van de Goederen of hun gebruik of doorverkoop door de Koper, behalve net zo uitdrukkelijk voorzien in deze Voorwaarden.
  2.  
   
 
   
 1. Vergoeding
 2.  
 
   
 1.  10.1.Als ieder vordering is gemaakt tegen de Koper dat de goederen inbreuk maken of dat hun gebruik of de wederverkoop inbreuk maakt de octrooi, auteursrechten, ontwerp, handel markeren of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van ieder anders persoon, de Verkoper zal vrijwaren
 2.  
 

Koper tegen alle verlies, schade, kosten en uitgaven toegekend tegen of opgelopen door de koper verbinding met de conclusies, of betaald of Akkoord door de koper in de afwikkeling van de vordering te betalen, op voorwaarde dat:

 
   
 1.  10.1.1.de Koper zal per direct informeren Verkoper van alle dergelijke vorderingen;
 2.  
 3.  10.1.2.De verkoper krijgt volledige controle over alle procedures of onderhandelingen in verbinding aan een dergelijke eis;
 4.  
 5.  10.1.3.de koper zal de verkoper alle redelijke geven bijstand voor de doeleinden van een dergelijke procedure of onderhandelingen;
 6.  
 7.  10.1.4.behalve krachtens naar een laatste award, de koper zal niet betalen of aanvaarden ieder zodanig conclusies,of een dergelijke procedure in gevaar brengen, zonder de toestemming van de verkoper (die niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd);
 8.  
 
   
    
  1.  10.1.5.Koper zal niets doen, die zou of macht bederven ieder het beleid van verzekering of verzekering deksel welke de Koper mei hebben in relatie naar zodanig inbreuk, en dezevrijwaring is niet van toepassing voor zover de Koper herstelt alle bedragen onder een dergelijk beleid of het deksel (die de koper al het mogelijke zal doen om te doen);
  2.  
   
 
   
    
  1.  10.1.6.de Verkoper zal worden recht hebben naar de voordeelvan, en de Koper zal overeenkomstig account aan de Verkopervoor,alle schade en kosten (indien van toepassing) toegekend ten gunste van de koper van de betalende door, of Akkoord met de toestemming van de koper (welke toestemming zal niet worden onredelijk achtergehouden) door een andere partij moeten worden betaald uit hoofde van ieder zodanig vorderen; en 10.1.7 zonder vooroordeel naar ieder plicht van de Koper op common law, de Verkoper zal worden recht hebben naar vereisen de koper om dergelijke maatregelen te nemen als de verkoper kan redelijkerwijs vereisen naar verzachten of verminderen dergelijke verlies, schade, kosten of uitgaven voor welke de Verkoper is aansprakelijk naar vrijwaren de Koper onder deze clausule.
  2.  
   
 
   
 1. Dwingen majeure
 2.  
 
   
 1.  11.1.De Verkoper zal niet worden onder ieder aansprakelijkheid voor enige mislukking naar uitvoeren ieder van haar verplichtingen door Dwingen Majeure. In aansluiting op kennisgeving door de verkoper naar de Koper van zodanig Cursus, de Verkoper zal zijn toegestaan een redelijk uitbreiding van tijd voor de uitvoering van zijn verplichtingen.
 2.  
 3.  11.2.Voor de toepassing van deze aandoening, Force Majeure middelen brand, explosie, overstroming, bliksem, Act van God, handelen van terrorisme, oorlog, opstand, oproer, sabotage, of officieel staking of soortgelijk officieel arbeidsconflict, of events of situatie buiten de redelijke controle van de feest getroffen hierbij.
 4.  
 5.  11.3.Als afwijking van het voorgaande aansprakelijk kan naar de Verkoper vervolgens de bedrag herstelbaar door de koper of een persoon die namens de koper voor elke en elke inbreuk door de verkoper is beperkt tot de redelijke kosten van het verhelpen van het defect of ander materiaal waaruit dergelijke schending (en de Verkoper zal eerste worden leverde het kans van draag- uit de remedial werk op z'n eigen kosten) en in Nee situatie dan ook, is de aansprakelijkheid van de verkoper aan de koper hoger zijn dan de waarde van de defecte goederen in vraag.
 6.  
 
   
 1. insolventie van Koper
 2.  
 

12.1 Deze clausule is van toepassing indien:

 

12.1.1 de Koper vrijwillige gerechtelijk akkoord of onderworpen naar een toediening bestellen of (wezen Een individu of firma) wordt bankroet of (een Zijn bedrijf) gaat in liquidatie (Anders dan ten behoeve van fusie of reorganisatie); of 12.1.2 een bezwarende neemt bezit, of een ontvanger is benoemd, van elke van de eigendom of middelen van de Koper; of

 
   
    
  1. de Koper ophoudt, of bedreigt naar ophouden, uit te voeren op het bedrijfsleven; of
  2.  
  3. Verkoper apprehends redelijk dat elke van de events vermeld bovenstaande is wat betreft optreden in relatie naar de Koper en Waarschuwt Koper dienovereenkomstig.
  4.  
   
 1.  12.2.Als deze clausule is van toepassing vervolgens, zonder afbreuk te doen aan ieder anders rechts of remedie beschikbaar naar de Verkoper, de Verkoper zal worden recht hebben naar Annuleer de Contract of op te schorten alle verdere leveringen in het kader van de overeenkomst zonder ieder aansprakelijkheid naar de Koper, en als deGoederen hebben geweest geleverd maar niet betaald voor de prijs zal worden per direct ten gevolge en verschuldigd niettegenstaande ieder voorgaand overeenkomst of
 2.  
 
   
 1. Terugkomen van Goederen
 2.  
 

De terugkeer van de goederen niet worden geaccepteerd, tenzij schriftelijk overeengekomen met de verkoper.

 
   
 1. Algemeen
 2.  
 
   
 1.  14.1.Elke kennisgeving moet of mag worden gegeven door een van beide feest naar de anders onder deze voorwaarden zal worden in schrift aangesproken naar dat andere feest op haar geregistreerd kantoor of hoofdvestiging van bedrijf of zodanig anders adres net zo kan op de relevant tijd hebben geweest op de hoogte gesteld krachtens deze voorziening naar de feest geven de merk op. Ieder zodanig merk op zal worden VERMOEDEN naar worden geserveerd:
 2.  
    
  1.  14.1.1.als verzonden door pre-paid eerste klasse post naar het feest naar wie het is gegeven, op de derde dag na het posten;
  2.  
  3.  14.1.2.als verzonden door pre-paid facsimile transmissie naar de ontvanger faxnummer op transmissie.
  4.  
   
 3.  14.2.Nee verwerping door de Verkoper van ieder schending van het contract door de Koper zal worden beschouwd net zo een afstandsverklaring van ieder volgend schending van de dezelfde of een andere voorziening.
 4.  
 5.  14.3.Als ieder voorziening van deze Voorwaarden is gehouden door een bevoegde autoriteit ongeldig of unenforcable zijn in geheel of in een deel de deugdelijkheid van de anders voorzieningen van deze Voorwaarden en derest van de bepaling in kwestie wordt, wordt niet beïnvloed.
 6.  
 
   
    
  1.  14.4. De Contract zal worden geregeerd door de wetten van Engeland.
  2.