Voorwaarden en Condities

Algemene voorwaarden

 1. Definitie en Interpretatie
  1. In deze voorwaarden:

"Koper" betekent het individuele bedrijf of organisatie van wie Bestellen voor de goederen is geaccepteerd door de Verkoper

"Goederen": de goederen (inclusief een aflevering van de goederen of onderdelen voor hen) die de verkoper moet leveren in overeenstemming met deze voorwaarden.

"Verkoper" betekent het bedrijf: Systems Design Ltd T / A EquipictOwork.com

"Voorwaarden" betekent de standaardvoorwaarden en voorwaarden van uitverkoop instellen uit in dit document en (tenzij de context anders- vereist) omvat speciale algemene voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper

"Contract" betekent het contract voor de aankoop en verkoop van de goederen

"Schrijven" omvat telex, kabel, facsimile

transmissie en vergelijkbare communicatiemiddelen.

"Leverancier" betekent een fabrikant of een

Geautoriseerd persoon die een van de in de catalogus vermelde goederen heeft verstrekt, en die bezit of bevoegd is om de intellectuele eigendomsrechten in de goederen te gebruiken.

"Intellectuele eigendomsrechten"

Betekent auteursrechten, letters, octrooien, weten hoe, uitvindingen, nutsmodellen, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, handels- en servicemerken, handelsnamen, logo's, octrooiaanvragen, rechten

In de aard van auteursrechten en alle andere soortgelijke rechten die voortvloeien uit de materialen en producten.

"Catalogus": deze publicatie "bestelling" betekent elke bestelling die is geplaatst met de

Verkoper door de koper.

  1. 1.2.Elke verwijzing in deze voorwaarden tot een bepaling van een statuut, moet worden uitgelegd als een referentie naar dat bepaling net zo gewijzigd, opnieuw uitgeoefend of verlengd naar de relevante tijd.
  2. 1.3.De kopjes in deze Voorwaarden zijn voor het gemak enkel en alleen en zal niet beïnvloeden hun interpretatie.
 1. Basis van de Uitverkoop
 1. 2.1.De verkoper verkoopt en de koper koopt de goederen in overeenstemming met de beschrijving en prijzen instellen uit in de Catalogus van de Verkoper of ieder geschreven bestellen van de Koper wat is geaccepteerd door de Verkoper, onderwerpen in een van beide geval naar deze Voorwaarden, welke zal regeren de Contract aan de uitsluiting van ieder ander termen en Voorwaarden waaronder een dergelijke bestelling wordt gemaakt of beweerd naar worden gemaakt, door de Koper.
 2. 2.2.De werknemers of agenten van de verkoper zijn niet gemachtigd om variaties op deze voorwaarden of eventuele representaties met betrekking tot de goederen te doen tenzij bevestigd door de Verkoper in Schrijven. Bij het betreden in de Contract de Koper erkent dat het doet niet vertrouwen Aan, en afzien van ieder beweren voor schending van, dergelijke representaties die niet zo zijn bevestigd.
 3. 2.3.Ieder advies of aanbeveling gegeven door de verkoper of haar werknemers of agenten naar de Koper of zijn werknemers of agenten net zo naar de opslag, Toepassing of gebruik van de goederen die niet schriftelijk door de verkoper wordt bevestigd, wordt volledig gevolgd of gehandeld Bij de Koper eigen risico, en dienovereenkomstig de Verkoper zal niet worden aansprakelijk voor ieder zo advies of aanbeveling welke is niet zo bevestigd.

2.5 Elke typografische, geestelijke of andere fout of omissie in de catalogus is onderworpen aan correctie zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper.

 1. Bestellingen en Specificaties
 1. 3.1.Er wordt geen bestelling ingediend door de koper geacht naar worden geaccepteerd door de Verkoper tenzij en tot bevestigd in Schrijven door de Verkoper geautoriseerd vertegenwoordiger.
 2. 3.2.De Koper zal worden verantwoordelijk naar de Verkoper voor het waarborgen van de juistheid van de voorwaarden van elke bestelling (inclusief eventuele toepasselijke specificatie) ingediend door de Koper, en voor het geven de Verkoper ieder noodzakelijke informatie met betrekking tot de goederen binnen een voldoende tijd naar inschakelen de Verkoper naar uitvoeren het contract in overeenstemming met zijn termen.
 3. 3.3.De aantal stuks, kwaliteit en Omschrijving van en elke specificatie voor de Goederen zal worden die instellen uit in de catalogus van de verkoper.
 4. 3.4.De verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen welke zijn verplicht om te voldoen aan elke toepasselijke wettelijke of Ec vereisten of, waar de Goederen zijn naar worden geleverd naar de Verkoper specificatie, welke Doen niet materieel beïnvloeden hun kwaliteit of prestatie.
 5. 3.5.Alle illustraties dimensies gewichten en capaciteiten zijn bij benadering enkel en alleen. Hoewel een aantal producten in de Catalogus zijn van standaard- Ontwerp de verkoper reserves de Rechtsaf naar incorporeer veranderingen zonder kennisgeving.
 6. 3.6.De Koper zal worden geacht naar hebben geaccepteerd alle goederen op de levering van de goederen door de Verkoper aan de adres gespecificeerd in de Bestellen.
  1. 3.7.Geen bestelling die door de verkoper is geaccepteerd mei worden geannuleerd door de Koper behalve met de overeenkomst schriftelijk van de verkoper en op termen dat de Koper zal schadeloosstellen de Verkoper volledig tegen alle verlies (inclusief verlies van winst), kosten (inclusief de kosten van alle gebruikte arbeids- en materialen), schade, in rekening brengen en uitgaven gemarisd door de verkoper als gevolg van annulering.
 1. Prijs van de prijs van de Goederen
 1. 4.1.De prijs van de Goederen zal worden de prijs vermeld in de huidige catalogus van de verkoper op de datum van acceptatie van de Bestellen.
 2. 4.2.De Verkoper reserves de Rechtsaf, door het geven merk op naar de Koper, Bij ieder tijd voordat levering, naar verhogen prijs van de Goederen naar weerspiegelen ieder toename in de kosten naar de Verkoper welke is ten gevolge naar ieder factor voorbij de controle van de Verkoper inclusief zonder beperking de kosten geslaagd Aan van de fabrikant, ofieder verandering in levering Datums. De Koper dan heeft de Rechtsaf naar annuleren de Bestellen binnen 7 dagen van die kennisgeving.
  1. 4.3.Behalve zoals anders vermeldde alle prijzen die in de Catalogus zijn Aan een ex werken basis en Doen bevat niet VAT, verpakking of levering welke zal Bovendien verschuldigd zijn.
 1. Termen van Betaling
 1. 5.1.De Koper, als Akkoord in schrijven door de Verkoper, zal Open een account met de Verkoper naar gebruik de accountfaciliteiten van de verkoper. De koper zal dit openen account als de Koper bank details en de twee handel referenties verstrekt door de Koper zijn goedgekeurd door de Verkoper.
 2. 5.2.Onderwerpen naar ieder speciaal termen Akkoord in Schrijven tussen de Koper en de Verkoper, de Verkoper zal factureren de Koper voor de prijs van de Goederen Aan of bij ieder tijd na levering van de Goederen en de koper zal betalen alle sommen ten gevolge onder de Contract aan de Verkoper binnen 30 dagen van de datum van de factuur van de verkoper.
 3. 5.3.Als de Koper mislukt naar maken ieder betaling Aan verschuldigd datum dan, zonder vooroordelen naar ieder ander rechts of remedie beschikbaar naar de Verkoper, de Verkoper zal recht hebben op:
  1. 5.3.1.annuleren de Contract of opschorten eventuele verdere leveringen aan de Koper;
  2. 5.3.2.Laad de koperbelangen (zowel vóór als na elk oordeel) op het bedrag onbetaald, tegen het tarief van 3 procent per jaar boven de nationale Westminster Bank PLC-basistarief van tijd naar tijd aanraking van dag naar dag, totdat de betaling volledig is gemaakt.
 1. Levering
 1. 6.1.Levering zullen worden gemaakt naar de adres gespecificeerd in de volgorde.
 2. 6.2.Ieder datums genoteerd voor levering van de Goederen zijn bij benadering enkel en alleen en de Verkoper zal niet zijn aansprakelijk voor ieder vertraging in levering van de GoederenHoe ook veroorzaakt. Tijd voor levering is niet van de essentie.
  1. 6.3.Wanneer de goederen in termijnen moeten worden afgeleverd, vormt elke levering een afzonderlijk contract en mislukking door de Verkoper naar afleveren een of meer van de termijnen in overeenstemmend met deze Voorwaarden of ieder beweren door de Koper in overeenstemming van ieder een of meer termijnen zal niet recht de Koper naar traktatie de Contract net zo een geheel net zo verworpen.
  2. 6.4.Als de Verkoper mislukt naar leveren de Goederen voor welke reden dan ook ander dan ieder oorzaak verder de Redelijk controle of de Koper fout, enDe verkoper is dienovereenkomstig aansprakelijk voor de koper, de aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de contractprijs van de Goederen. 6.5 Kennisgeving van schade of onvolledig levering moet worden gemaakt in schrijven naar de drager binnen 3 dagen van levering en naar de Verkoper onmiddellijk. Alle goederen moeten bij ontvangst worden onderzocht en ieder schade of discrepantie dat is genoteerd op de drager vel. De Verkoper zullen niet worden aansprakelijk voor enige beweren tenzij dit procedure is gevolgd.
  3. 6.5 Mislukte bezorgingspogingen tot een geldige locatie zullen resulteren in extra vervoerskosten die zijn gemaakt.
 1. Risico en Eigendom
 1. 7.1.Titel naar de Goederen zal niet voorbij lopen naar de Koper tot de Koper wel betaald de vol prijs ten gevolge onder de Contract in contant geld of gewist fondsen naar de Verkoper en alle ander bedragen uitstekend naar de Verkoper,Maar hoewel de titel niet is verstreken, heeft de verkoper het recht om te vervolgen voor hun prijs zodra deze betaling verschuldigd is geworden.
  1. 7.2.Totdat het onroerend goed in de goederen passeert naar de Koper (en verstrekt de Goederen zijn nog steeds bestaan ​​en zijn niet doorverkocht), de verkoper heeft op elk moment het recht om de koper te vereisen naar leveren omhoog de Goederen naar de Verkoper en, Als de Koper mislukt naar Doen zo onmiddellijk, naar invoeren op Alle gebouwen van de Koper of ieder derde partij waar de goederen zijn opgeslagen en aanhangigheid de Goederen.
  2. 7.3.Als de koper de goederen in andere bevat uitrusting of producten ("de Nieuw Goederen ") verstrekt dat de Goederen blijven een gemakkelijkIdentificeerbaar en verwijderbaar onderdeel van de nieuwe goederen De bepalingen van clausule 7.2 en 7.3 zijn van toepassing.
  1. 7.4.Risico in de Goederen zal voorbij lopen naar de Koper bij levering.
  2. 7.5.De Koper zal niet worden recht hebben naar belofte of in ieder manier in rekening brengen door manier van veiligheid voor iederschuldenlast elk van de goederen die deeigendom van de Verkoper, maar als de Koper doet Dus alles gelden verschuldigd door de Koper naar de Verkoper zal(Onverminderd andere rechten of remedie van de verkoper) worden onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar.
 1. Intellectueel Eigendom

De Verkoper doet niet eigen de Intellectueel Eigendomsrechten in de Goederen. Niets in de Contract zal het eigendom van het intellectuele eigendom beïnvloeden of overdragen Rechten in de Goederen naar de Verkoper of Koper.

 1. Garanties en Aansprakelijkheid
 1. 9.1.Onderworpen aan de voorwaarden die onder de verkoper worden uiteengezet warrants dat de Goederen zullen overeenkomen Met de specificatie in de catalogus op het moment van levering en zullen worden vrij van gebreken in materiaal en vakmanschap voor een periode van 6 maanden van de datum van levering, welke dan ook is de eerste naar vervallen.
 2. 9.2.De bovenstaande garantie is gegeven door de Verkoper onderworpen aan het volgende voorwaarden:
  1. 9.2.1.het is gevestigd door de Verkoper dat een deel van de materiaal gebruikt in vervaardiging was defect;
  2. 9.2.2.de Goederen hebben zijn geweest geretourneerd gedragen aan de verkoper; en
  3. 9.2.3.de Goederen hebben niet zijn geweest onderworpen misbruik of misbruik van een soort.
  4. 9.2.4.de Verkoper zal worden onder Nee aansprakelijkheid in overeenstemming van ieder defect ontstaan van eerlijk slijtage en scheur, opzettelijk schade, nalatigheid, abnormaalwerk voorwaarden, mislukking naar volgen de Instructies van de verkoper (of mondeling of in schrijven), misbruik of wijziging of reparatie van de Goederen zonder de goedkeuring van de verkoper; en
  1. 9.2.5.de Verkoper zal worden onder Nee aansprakelijkheid onder de bovenstaande garantie (of een andere garantie, voorwaarde of garantie) als de totaal prijs voor de goederen wel niet zijn geweest betaald door de ten gevolge datum voor betaling.
 1. 9.3.Onderwerp zoals uitdrukkelijk in deze omstandigheden verstrekt, en behalve waar de Goederen zijn verkocht aan een persoon die als consument behandelt (in de betekenis van de Oneerlijk Contract Termen handelen 1977), alles garanties, voorwaarden of ander termen impliciet door statuut of gemeenschappelijk wet zijn uitgesloten naar de de grootste mate toegestaan ​​door wet.
 2. 9.4.Ieder beweren door de koper welke is gebaseerd Aan elk defect in de kwaliteit of staat van de Goederen of hun mislukking naar overeenkomen met specificatie zal (of of niet levering is geweigerd door de Koper) op de hoogte gesteld naar de Verkoper overeenkomstig naar clausule 6.5 of waar de defect of mislukking was niet schijnbaar Aanredelijk inspectie) binnen 7 dagen na ontdekking van het defect of falen. Als de levering niet wordt geweigerd, en de Koper doet niet op de hoogte brengen de Verkoper Dienovereenkomstig de Koper zal niet worden recht hebben naar afwijzen de Goederen en de Verkoper zal hebben Nee aansprakelijkheid voor zo defect of mislukking, en de Koper zal worden gebonden naar betalende prijs net zo als de Goederen had zijn geweest geleverd in overeenkomst met de Contract.
  1. 9.5.Waar ieder Geldig beweren in respecteren van ieder van de goederen welke is gebaseerd Aan ieder defect in de kwaliteit of staat van de Goederen of hun mislukking naar voldoen aan de specificatie is op de hoogte gesteld naar de Verkoper in In overeenstemming met deze voorwaarden heeft de verkoper recht op vervangen de Goederen (of de een deel in vraag)GRATIS OF, OP DE ZOER DISRETEN VAN DE VERKOPEN, restitutie aan de koper de prijs van de goederen (of een evenredig deel van de prijs), maar de verkoper heeft geen verdere aansprakelijkheid voor de koper.
  1. 9.6.Behalve in respecteren van dood of persoonlijk Schade veroorzaakt door de nalatigheid van de verkoper, de verkoper zal niet worden aansprakelijk naar de Koper door reden van iedervertegenwoordiging, of ieder impliciet garantie, voorwaarde of andere term, of een dergelijke rechten tegen het algemeen recht of onder de uitdrukken termen van de Contract, voor Elk verlies van verwachte winsten, schade aan de reputatie of goodwill van de koper, verlies van verwachte toekomstige activiteiten, schade, kosten of uitgaven die worden betaald door de Koper naar ieder derde partij of ieder ander indirect of gevolg verlies ( en of veroorzaakt door de nalatigheid van de Verkoper, haar werknemers of agenten of anders) welke ontstaan uit van of in verbinding met de levering van de Goederen of hun gebruik of Wederverkoop door de Koper, behalve net zo uitdrukkelijk verstrekt in deze voorwaarden.
 1. Vergoeding
 1. 10.1.Als ieder beweren is gemaakt tegen de Koper dat de goederen inbreuk maken op of dat hun gebruik of wederverdeel inbreuk maakt de octrooi, auteursrechten, ontwerp, handel Mark of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van ieder ander persoon, de Verkoper zal schadeloosstellen

de koper tegen alle verlies, schade, kosten en uitgaven toegekend tegen of gemarisd door de Koper in verbinding met de beweren, of betaald of Akkoord worden betaald door de koper bij de afwikkeling van de claim, op voorwaarde dat:

 1. 10.1.1.de Koper zal direct informeren de verkoper van alles zo Claims;
 2. 10.1.2.De verkoper krijgt volledige controle over eventuele procedure of onderhandelingen in verbinding met een dergelijke claim;
 3. 10.1.3.De koper zal de verkoper allemaal redelijk geven bijstand voor de doeleinden van een dergelijke procedure of onderhandelingen;
 4. 10.1.4.behalve overeenkomstig naar een laatste prijs, de koper zal niet betalen of aanvaarden ieder zo beweren,of een dergelijke procedure in gevaar brengen zonder de toestemming van de verkoper (die niet onredelijk is ingehouden);
  1. 10.1.5.de koper zal niets doen wat dat zou doen of macht vitiate ieder het beleid van verzekering of verzekering Hoes welke de Koper mei in relatie naar zo inbreuk, en ditVrijwetsel is niet van toepassing op de mate dat de koper alle bedragen herstelt in het kader van een dergelijk beleid of deksel (die de koper zijn beste inspanningen moet gebruiken om te doen);
  1. 10.1.6.de Verkoper zal worden recht hebben naar de voordeel van, en de Koper zal overeenkomstig account aan de verkoper voor, alle schade en kosten (indien aanwezig) toegekend ten gunste van de koper die verschuldigd zijn door, of Akkoord met de toestemming van de koper (welke toestemming zal niet worden onredelijk ingehouden) om te worden betaald door, elke andere partij in respect van ieder zo beweren; en 10.1.7 zonder vooroordeel naar ieder plicht van de Koper Bij gewoonterecht, de Verkoper zal worden recht hebben naar vereisen de koper om dergelijke stappen te nemen, omdat de verkoper redelijkerwijs kan zijn vereisen naar mitigeren of verminderen dergelijke verlies, schade, kosten of uitgaven voor welke de Verkoper is aansprakelijk naar schadeloosstellen de Koper onder deze clausule.
 1. Dwingen Milieu
 1. 11.1.De Verkoper zal niet worden onder ieder aansprakelijkheid voor enige mislukking naar uitvoeren ieder van haar verplichtingen vanwege Dwingen Milieu. Als vervolg op kennisgeving door de verkoper naar de Koper van zo Cursus, de Verkoper zal zijn toegelaten een redelijk uitbreiding van tijd voor de uitvoering van zijn verplichtingen.
 2. 11.2.Voor de doeleinden van deze aandoening, overmacht middelen brand, explosie, overstroming, Lightning, Act van God, handelen van terrorisme, oorlog, opstand, oproer, sabotage, of officieel staking of soortgelijk officieel Arbeidspis, of gebeurtenissen of situatie buiten de redelijke controle van de partij getroffen hierbij.
 3. 11.3.Indien niettegenstaande de voorgaande aansprakelijkheid bevestigt naar de Verkoper dan de bedrag Verkrijgbaar door de koper of een persoon die door de koper claimt met betrekking tot enige en alle inbreuken door de verkoper, moeten worden beperkt tot de redelijke kosten van het verhelpen van het defect of andere materie die dergelijke of andere materie of andere materie of andere materie of andere materie is beperkt schending (en de Verkoper zal eerste worden verschaft de kans van het dragen uit de herstel- werk op z'n eigen kosten) en in Nee situatie Hoe dan ook de aansprakelijkheid van de verkoper aan de koper overschrijdt de waarde van de defecte goederen in vraag.
 1. Insolventie van Koper

12.1 Deze clausule is van toepassing indien:

12.1.1 De koper maakt een vrijwillige regeling met zijn schuldeisers of wordt onderwerp naar een administratie bestellen of (wezen Een individu of firma) wordt failliet of (een Zijn bedrijf) Goes in liquidatie (anders dan voor de doeleinden van amalgamatie of reconstructie); of 12.1.2 een Encumboor neemt bezit, of een ontvanger is benoemd van welke van de eigendom of middelen van de Koper; of

  1. de Koper ophoudt, of dreigt naar ophouden, om zaken te doen; of
  2. de verkoper brengt dat redelijkerwijs dat van de gebeurtenissen vermeld bovenstaande is over optreden in relatie naar de Koper en waarschuwend de koper dienovereenkomstig.
 1. 12.2.Als dit clausule is van toepassing dan, zonder vooroordelen ieder ander Rechtsaf of remedie beschikbaar naar de Verkoper, de Verkoper zal worden recht hebben naar annuleren de Contract of schort alle verdere leveringen onder het contract zonder ieder aansprakelijkheid naar de Koper, en als deGoederen hebben zijn geweest geleverd maar niet betaald voor de prijs zal worden direct ten gevolge en niettegenstaande betaalbaar ieder vorige overeenkomst of
 1. Terugkomen van Goederen

Het rendement van goederen wordt niet geaccepteerd tenzij het schriftelijk is overeengekomen bij de verkoper.

 1. Algemeen
 1. 14.1.Elke kennisgeving vereist of toegestaan ​​te worden gegeven door een van beide partij naar de ander onder deze voorwaarden zal worden in Schrijven geadresseerd naar die andere partij Bij haar geregistreerd kantoor of hoofdplaats van bedrijf of zo ander adres net zo mei bij de relevant tijd hebben zijn geweest op de hoogte gesteld overeenkomstig dit bepaling naar de partij het geven de merk op. Ieder zo merk op zal worden geacht naar worden geserveerd:
  1. 14.1.1.als verzonden door vooraf betaald eerste klasse post naar het feest naar wie het is gegeven, Aan de derde dag na het plaatsen;
  2. 14.1.2.als verzonden door vooraf betaald facsimile Transmissie naar het facsimile-nummer van de ontvangers, op transmissie.
 2. 14.2.Nee ontheffing door de Verkoper van ieder schending van het contract door de Koper zal worden beschouwd net zo een afstandsverklaring van ieder volgend schending van de dezelfde of enige andere bepaling.
 3. 14.3.Als ieder bepaling van deze Voorwaarden is gehouden door een bevoegde autoriteit om ongeldig of unenforceerbaar te zijn in geheel of in een deel de Geldigheid van de ander voorzieningen van deze Voorwaarden en deDe rest van de betreffende bepaling mag daardoor niet worden beïnvloed.
  1. 14.4.  De Contract zal worden geregeld door de Wetten van Engeland.